"Topraklarımıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır." SABRİ ÜLKER

Başvuru Süreci

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne aşağıdaki katılım koşullarını yerine getiren herkes ücretsiz olarak başvurabilir:

• Türkiye’de yaşayan 18 yaşının üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, genç girişimciler,

• 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler,

• Kamu kurumları ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış ve desteklenmeyen Türkiye’deki tüm STK’lar,

• Kamu kurumunda çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile başvurabilir ancak kamu kurumları ödüle başvuramaz.

• Özel ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler, bölüm olarak ödüle başvuru yapabilir ancak projeye önceden maddi bir destek veya fon sağlandıysa ödül başvurusu kabul edilmez.

• Gelişme aşamasında olan projelerin, küçük ölçekte olsa bile (prototipi olması ya da pilot çalışmasının yapılması) uygulanmış olması zorunludur. Eğer sosyal etkisi olan bir projeyse mevcut sosyal durumun çıktıları görüşme, anket, test, gözlem ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılmasıyla somut hale getirilerek raporlanmış olmalıdır.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuran kişi ve/veya kurum, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan internet sitesindeki (http://sabriulkercevreodulu.com/) başvuru formunu belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde doldurmakla ve başvuru koşullarındaki aday kriterine uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

• Başvuruların 23 Aralık 2019- 26 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanması gerekir. Sonrasında başvuru sistemi kapanacaktır. 

• Başvuru formunu eksik dolduran kişilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, güncelliği ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmediği yönündeki her türlü sorumluluk başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma aittir.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuru, proje sahibi kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır.

• Ödül kazanamayan kişi ve/veya kurum, sonraki yıllarda aynı projeyle yeniden başvurabilir.

• Ödüle aynı kişi ve/veya kurum, birden fazla projeyle başvurabilir.

• Bir kez ödül kazanan kişi ve/veya kurum, daha sonraki yıllarda aynı projeyle Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuramaz.

• Başvuru sahibi mücbir nedenlerden dolayı (hastalık, kaza, ölüm vb.) kazanmış olduğu ödülü alamayacak durumda ise, ödül tutarı yasal temsilcilerine verilecektir.

• Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve çalışanları, TURMEPA Yönetim Kurulu ve çalışanları başvuru yapamaz.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü Seçici Kurul ve Jüri üyeleri ile onların birinci dereceden akrabaları ödüle başvuru yapamaz.

• Bu ödüle layık görülen kişi ve/veya kurumdan, kazandığı ödülle, projesini geliştirmesi ve topluma yararlı olması hedeflenen bu çalışmayı yaygınlaştırması beklenmektedir.

• Ödüle başvuracak projelerin özgün olması, üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmemesi şarttır. Bununla ilgili her türlü sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Başvuru sahipleri, başvurularını tamamlamalarıyla birlikte, işbu şartnamede yer alan tüm kriterleri okuyup anladığını kabul eder.  Şartnamede yer almayan herhangi bir durumda Yıldız Holding ve TURMEPA yönetim kurullarının alacağı karar geçerli olacaktır. Bununla beraber Yıldız Holding ve TURMEPA Yönetim Kurulu şartnamede değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

• Başvuran kişi ve/veya kurumun kazanması halinde ödül törenine katılımı zorunludur.

Başvuru süreciyle ilgili daha detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyiniz