"Topraklarımıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır." SABRİ ÜLKER

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkında

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü ne zaman oluşturuldu?

2013 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından Yıldız Holding için oluşturulmuştur. Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding ve TURMEPA tarafından yürütülüp, uygulanır.

2. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün verilme amacı nedir?

İnsan hayatı, içinde yaşadığı çevrenin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Temiz çevre de temel insan hakkı olarak anayasamızda yer alır.

Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü oluşturdu. Ödülün amacı, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sıfır atık yaklaşımıyla sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulmayı hedefleyen ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapanların önünü açmaktır.

3. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün kapsamı nasıl değişir?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu, bir sonraki ödül döneminde kapsamı belirler ve kamuoyuna açıklar.

4. Sabri Ülker Çevre Ödülü kaç yılda bir düzenlenir?

 Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu’nun belirlediği dönemlerde düzenlenir. 

5. Ödülün 2020 için başvuru takvimi nedir?

Ödül Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2019 – 26 Ekim 2020 

Başvuru

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne kimler başvurabilir?

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşları, akademisyenler, araştırmacılar, genç girişimciler ve öğrencilerle birlikte 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış tüm STK’lar başvurabilir. Kamu kurumları ödüle başvuramaz; ama kamu kurumunda çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile başvurabilir.

2. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuran projeler fikir projeleri mi yoksa uygulamalı projeler mi olmalıdır?

Sabri Ülker Çevre Ödülü kapsamında, ülkemiz insanının yaşam kalitesini ve doğal yaşam kaynaklarının verimini yükseltmeye katkıda bulunmuş ve daha önce prototipi uygulanmış projeler, değerlendirmeye alınır. Gelişme aşamasında olan projelerin bile küçük ölçekte de olsa (prototipi olması ya da pilot çalışmasının yapılması) uygulanmış olması zorunludur. Eğer sosyal etkisi olan bir proje ise mevcut sosyal durumun çıktıları görüşme, anket, test, gözlem ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılması ile somut hale getirilerek raporlanmış olmalıdır. Fikir aşamasındaki projeler başvuramaz, başvursa da değerlendirmeye alınmaz.

3. Aynı kişi ve/veya kurum Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne birden fazla proje ile başvurabilir mi?

Evet, başvurabilir.

4. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne nasıl başvurabilirim?

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuran kişi ve/veya kurum, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan internet sitesindeki (www.turmepa.sabriulker.com.tr) başvuru formunu belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde doldurmakla, başvuru şartnamesini dikkatle okumak ve başvuru formundaki adaylarla ilgili soruları yanıtlayıp, istenen kriterlere uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Başvuru formunda eksiklik olan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma aittir. Başvuru sırasında paylaşılan tüm kişisel verilerin korunması Yıldız Holding ve TURMEPA’ya aittir.

5. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne son başvuru tarihi nedir?

26 Ekim 2020.

6. Son başvuru tarihi geçtikten sonra Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurabilir miyim?

Hayır, bu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurmak için başvuru ücreti gerekli midir?

Hayır. Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurmak ücretsizdir.

8. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nde ödül kazanamayan adaylar bir sonraki senelerde aynı projelerle başvurabilirler mi?

Evet, ödül kazanamayan adaylar bir sonraki ödül için başvuru yapabilir ancak bir kez ödül kazanan kişi/ kurum gelecek senelerde aynı projeyle yarışmaya başvuramaz.

Değerlendirme Süreci

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün değerlendirme kriterleri nelerdir?

Başvuran adayların projeleri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmeye alınır: 
• Projenin Genel Kapsamı; Sorun Tanımı, Hedef Belirleme & Çalışma Yöntemi 
• Sosyal Fayda 
• Projenin Ekonomik Katkısı 
• Çevresel Fayda (Sıfır Atık Yaklaşımıyla)
• İnovatif Yaklaşım 
• Standartlaşma ve Yaygınlaştırma 
• Projenin Bütçelendirilmesi

2. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün değerlendirmelerini kimler yapar?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından alanlarında uzman kişi ve bilim insanlarından bir “Seçici Kurul” oluşturulur. Seçici Kurul yukarıda belirtilen kriterlere göre projeleri değerlendirir. Seçici Kurul, değerlendirme sonucu ilk 3’e kalan finalistleri Jüri Üyeleri’ne sunar. Jüri gerektiğinde başvuran kişi ve/veya kurumdan sunum yapmalarını isteyebilir. Teşvik Ödülü için sunum yeri, saati ve diğer detaylar Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Jüri kararı, üye tam sayısının yarıdan fazlasının oyuyla alınır. Kazanan kişinin projesi ile kişi ve/veya kurumu, basının da davetli olduğu bir ödül töreni ile kamuoyu ile paylaşılır.

3. Sabri Ülker Çevre Ödülü birden fazla kişiye verilir mi?

Jüri, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül verilmemesine de karar verebilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde değerlendirme sürecinde kendi belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Sabri Ülker Çevre Ödülü için Seçici Kurul tarafından belirlenen adaylar, Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri veya Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından kamuya açıklanmaz. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

4. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün Seçici Kurul ve Jüri Üyeleri kimlerdir?

Belirlenen Seçici Kurul ve Jüri üyeleri her ödül döneminde internet sitesinden açıklanır. Seçici Kurul üye sayısı 7’dir. Jüri Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, o yılki verilen ödül konusunda yurtiçi ve yurtdışı örneklere hakim, uluslararası bağlantıları olan uzman 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişidir.

5. Sabri Ülker Çevre Ödülü değerlendirme süreci nasıldır?

Ödülü Seçici Kurul, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir zaman diliminde, başvuru yapan kişilerin projelerinin, başvuru dosyalarını elektronik inceleyerek, kendileri ile paylaşılan puanlama formu üzerinden ön değerlendirme ve puanlama yapar. 

Başvuru dosyalarını elektronik ortamda puanlayan Seçici Kurul Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir zaman diliminde toplanır ve başvuruları inceleyerek, üzerinde ön değerlendirme puanları bulunan puanlama formunu, dosya değerlendirmesi bölümünü de doldurup imzalar. Seçici Kurul Üyeleri, tüm başvuru dosyalarının dosya değerlendirme ve puanlama işlemi bittikten sonra, değerlendirilen projeleri puanlarına göre en yüksekten en düşüğe göre sıralar ve ilk 3 adayı tespit eder. Puanlama sonrasında, aynı puana sahip birden fazla proje olması durumunda Seçici Kurul Üyeleri oy çokluğu ile sıralamaya karar verir. Belirlenen adaylar Seçici Kurul Başkanı üzerinden Jüri’ye sunulur. 


Kazanan

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazandığımı ne zaman öğreneceğim?

Ödül kazanmanız halinde ödül sekretaryasınca tarafınızla iletişime geçilir.

2. 2020 yılı kazananları ne zaman duyurulacaktır?

Kazananlar basının da davetli olduğu bir ödül töreniyle kamuoyu ile paylaşılır. Ödül töreni tarihi siteden duyurulur.

3. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazandığımda ödül törenine katılmam için gerekli harcamalar ödül komitesi tarafından mı yapılacak?

Kazanmanız halinde törene katılım masraflarınızı Yıldız Holding karşılar.

4. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün geçmiş senelerde kazananları kimlerdir?

Ödül

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazanan proje neyle ödüllendirilir

• Ödül Heykelciği
• 100.000 Türk Lirası
* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir. 

Genel Sorular

1. Sabri Ülker Çevre Ödülü sekreteryası ile nasıl iletişime geçebilirim?

Seçici Kurul Üyeleri başvuru yapan adaylarla birebir iletişime geçemez. Tüm sorularınız için ödülün sekretaryasını yürüten TURMEPA’ya sabriulkercevreodulu@turmepa.org.tr mailinden ulaşabilirsiniz.