"Topraklarımıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır." SABRİ ÜLKER

Genel Bilgi

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ NE ZAMAN OLUŞTURULDU?

2013 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından Yıldız Holding için oluşturulmuştur. Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding ve TURMEPA tarafından yürütülüp, uygulanır.

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ'NÜN VERİLME AMACI NEDİR?

İnsan hayatı, içinde yaşadığı çevrenin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Temiz çevre de temel insan hakkı olarak anayasamızda yer almaktadır.

Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, “Sabri Ülker Çevre Ödülü” nü oluşturmuştur. Ödülün amacı, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel ve inovatif çalışmalar yapanların önünü açmaktır.

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ'NÜN KAPSAMI NASIL DEĞİŞTİ?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu, bir sonraki ödül döneminde kapsamı belirler ve kamuoyuna açıklar.

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ KAÇ YILDA BİR DÜZENLENİR?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu’nun belirlediği dönemlerde düzenlenir.  

ÖDÜLÜN 2020 İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ NEDİR?

Ödül Başvuru Tarihleri: 23 Aralık 2019 – 26 Ekim 2020 

NEDEN SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ?

Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek amacıyla, arkasında tüzel destekçiler olmadan sahip olduğu fikri kendi kaynaklarıyla bir yere kadar somut hale getirmiş; araştırma veya uygulama safhasında mali olarak belli bir yerde tıkanmış ve alacağı teşvikle topluma ilham kaynağı olacak projesini ileriye taşımak isteyen kişi ve/veya kuruma verilir. Ödülü kazanan kişi ve/veya kurum projeleriyle, genellikle, çevresel sürdürülebilirliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır. Bu ödül ile 18 yaşını doldurmuş, üniversitede okuyan öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, genç girişimcilerin, küçük ve mikro işletmelerin, ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış tüm STK’ların çalışmalarını ön plana çıkarmak ve kamuoyunun dikkatini bu tür çalışmalara çekmek amaçlanmaktadır.

Sabri Ülker Çevre Ödülü, çevreyi korumaya yönelik geliştirilen bilimsel çalışmaları ön plana çıkartıp desteklemek ve kamuoyunun dikkatini de çevreyi korumaya yönelik çözümlere yöneltip, gündem oluşturmak ve bireyleri, kurumları ve sivil toplum örgütlerini bu alana yöneltmeyi teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Ödülü kazanan kişi ve/veya kurum projeleriyle, çevresel sürdürülebilirliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlamaya odaklanmalıdır.

BAŞVURACAK PROJELERİN KAPSAMI NE OLACAK?

Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün kazananının projesi “Çevre ve İnsan” ana başlığı çerçevesinde, aşağıdaki konu başlıkları altında değerlendirilir:

• Sürdürülebilir su ve doğal kaynak kullanımı

• Sürdürülebilir karbon ve enerji yönetimi

• Sürdürülebilir atık yönetimi

• Sürdürülebilir inovasyon

• İklim değişikliği ve gezegenin sağlığı

Başvuru süreciyle ilgili daha detaylı bilgi için “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü inceleyiniz.